Lars Haltbrekken

Miljømøte

Hvordan kan Lillehammer og innlandet bidra til å nå miljø- og klimamål?
Dette er blant spørsmålene som stilles i åpent møte på Litteraturhuset i Lillehammer, tirsdag 28. oktober 2014 kl.19.00-21.00. Foranledningen for møtet er at Lillehammer kommune arbeider med en miljøplan med klima og energi som hovedtema.Vi har invitert leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken og fagsjef for klima Kjetil Bjørklund,KS til å innlede om de største miljøspørsmål og miljøutfordringer.

Et panel bestående av kommunepolitikerne Bjørg Lien (V) og Anders Brabrand (Ap), Arne Christian Stryken fra det lokale Naturvernforbund og Tor Arnesen fra Østlandsforskning, vil utfordre innledere og sal, svare på spørsmål og kanskje få anledning til å presentere noen av sine kjepphester i miljødebatten.

En rekke gjester fra offentlig og privat virksomhet, miljøorganisasjoner, landbruk, skog mfl er også invitert.  Du møter blant andre

Inge Morten Haave, daglig leder GLØR

Heidi Strandvik, sjef vann og avløp Lillehammer kommune

Inger Stubsjøen, byplansjef Lillehammer kommune

Berit Sannes, kommunikasjonssjef Mjøsen Skog

Jørn Karlsen, fagdirektør Fylkesmannen i Oppland

Tom Erik Hovde, salgs- og arrangementssjef Olympiaparken AS

Inge Møller, kommunikasjonssjef Eidsiva Energi AS

Lars Giæver, Miljøpartiet De Grønne

Carl Olav Holen, leder landbrukskontoret Lillehammerregionen

Torbjørn Auflem, direktør Birkebeineren Hotel&Apartment

Dag Høiholt-Vågsnes, næringsutvikler Gausdal kommune

 

Alt ledet av en opplagt og miljøengasjert Madeleine Cederstrøm som styrer ordet og debatten etter at varaordfører Per Prestrud har ønsket velkommen.  Og det blir fairtrade kaffeservering og kortreist bakst.  Så dette bør ikke mange gå glipp av – Lillehammer og Litteraturhusets svar på Debatten på TV!

Kontaktpersoner:

Miljøvernrådgiver Mikkel Kvasnes, Lillehammer kommune  mob 99 40 07 05

Koordinator Aagot Bugge, Litteraturhus Lillehammer  mob 90 17 70 66

Spesialrådgiver Hanne Mari Nyhus, Lillehammer kommune  mob 48 24 56 83