Kanotur i finværet. Foto: Esben Haakenstad

Miljøvedtaksregisteret

Interessert i offentlige vedtak i miljøsaker? 
Miljødirektoratet har lansert et nytt nettbasert miljøvedtaksregister. Her har alle enkel og fri tilgang til en rekke vedtak etter naturmangfoldloven, blant annet om rovvilt, verneområder, prioriterte arter, utvalgte naturtyper og utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål.
 

Lillehammer kommune har ikke registrert noen vedtak ennå, men hvis du gjør et lokalt søk vil du finne vedtak gjort av andre instanser som berører arealer i Lillehammer. (Tips: søk på "Lillehammer" og "prioriterte arter").

Miljøvedtaksregisteret finner du her:

MILJØVEDTAKSREGISTERET
Viser enkeltvedtak som tillatelser, avslag og dispensasjoner fra offentlige myndigheter.

Opprettet med hjemmel i naturmangfoldloven.

 Fastsatt en egen forskrift om registeret med plikt til registrering av vedtak.

 Du kan abonnere på vedtak og få varsel om nye vedtak på e-post.

Etter Grunnloven § 112 har borgerne rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta deres rett til miljøkvalitet.
(Kilde: miljødirektoratet.no)