Lillehammer kommune har ikke registrert noen vedtak ennå, men hvis du gjør et lokalt søk vil du finne vedtak gjort av andre instanser som berører arealer i Lillehammer. (Tips: søk på "Lillehammer" og "prioriterte arter").

Miljøvedtaksregisteret finner du her:

MILJØVEDTAKSREGISTERET
Viser enkeltvedtak som tillatelser, avslag og dispensasjoner fra offentlige myndigheter.

Opprettet med hjemmel i naturmangfoldloven.

 Fastsatt en egen forskrift om registeret med plikt til registrering av vedtak.

 Du kan abonnere på vedtak og få varsel om nye vedtak på e-post.

Etter Grunnloven § 112 har borgerne rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta deres rett til miljøkvalitet.
(Kilde: miljødirektoratet.no)