Miljøvennlig transport

Nyheter og kunngjøringer – Miljøvennlig transport ikon

@jorunn68, sykkel

Transport

Transport utgjør en betydelig del av klimagassutslippene også i Lillehammer, anslagsvis rundt halvparten. Derfor er transportsektoren og tiltakene som settes inn her av stor betydning for å nå utslippsmål.
2016-02-08