Illustrasjon kvartal 11

Mindre endring - reguleringsplan for kvartal 11

Reguleringsplan for kvartal 11 ble vedtatt den 25.06.15. Det søkes nå om å justere bygningenes plassering innenfor område avsatt til Bolig/forretning/næring/kontor (BFNK), samt å endre bestemmelsene for områdene BO1_1 til BO1_3. Frist for merknader var 7. september.

Sakens dokumenter: 

  1. Plankart - forslag
  2. Plankart - gjeldende
  3. Bestemmelser - forslag
  4. Illustrasjon

Ved ønske om dokumenter på papir eller spørsmål ta kontakt med kommunens saksbehandler:
Henrik Natvig
Tlf: 61050541
e-post:Henrik.Natvig@Lillehammer.kommune.no