Illustrasjon

Misfarget vann på Vingnes

Sju boliger i Lensevegen på Vingnes fikk fredag 5. desember misfarget vann i krana på grunn av et brudd i en vannledning. Vannet er ikke helseskadelig, men Lillehammer kommune er lørdag ettermiddag likevel i ferd med å koble boligene til en provisorisk vannøsning. 

Det er venta at bruddet blir utbedret mandag. Ved spørsmål, vennligst ring vakttelefonen for Vann og avløp: 41 56 54 40.