Jern og mangan finnes i jord og bergarter og forekommer derfor i grunnvann, -også fra brønnene i Lillehammer vannverk. Mangan i seg selv er ikke helsefarlig, men kan gi estetiske utfordringer som misfarget vann. Lillehammer kommune tar jevnlige analyser av mangan på ulike steder i forsyningsnettet. Grenseverdier for mangan er 50 mikrogram/l. I 2012 varierte konsentrasjonen fra vannverket mellom 39,6 og 105 mikrogram/l, mens innholdet i vann fra 10 forskjellige høydebasseng i forsyningssystemet lå mellom 1og 25,9 mikrogram/l. Det betyr at de fleste analysene ligger under grenseverdien, men mangan akkumuleres i ledningsnettet over tid.

Lillehammer kommune er i gang med å planlegge behandlingsanlegg for jern og mangan. Kommunen har også satt i gang arbeid med å rengjøre ledningsnettet ved spyling og bruk av renseplugger. Dette er et meget omfattende og resurskrevende arbeid. Kommunen har over 250km vannledninger og planen er at hele ledningsnettet skal være rengjort i løpet av 6 år. Arbeidene vil kunne forårsake misfarget vann i og i tilliggende områder, til der arbeidene foregår. Ved planlagte arbeider som dette, varsles antatt berørte abonnenter på forhånd via talemelding og SMS. Det anbefales å tappe opp rent vann i forkant av arbeidene

Ved misfarging av vann anbefales å la vannet renne i springen til det klarner. Hvis problemet ikke gir seg ønsker fagområdet Vann- og avløp melding om dette. Kombinasjon misfarget vann og susing i vannrørene indikerer vannledningsbrudd eller lekkasjer og må meldes Vann- og avløp så snart som mulig.