Årsaken er anleggsarbeider med nytt vann- og avløpsanlegg Vårsetergrenda/Tølløfsrud.


Kommunalteknikk og utemiljø.
Vann- og avløp