Illustrasjon

Mørklagt vegstrekning

Gatebelysninga fra krysset Messenlivegen/Blomsterbakken til krysset Blomsterbakken/Blåklokkevegen blir mørklagt i perioden 20. november til 11. desember 2012.


 

Årsaken er anleggsarbeider med nytt vann- og avløpsanlegg Vårsetergrenda/Tølløfsrud.


Kommunalteknikk og utemiljø.
Vann- og avløp