Møtekalender

Møtekalender
UtvalgJanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDes
Administrasjonsutvalget     14
        28
       
Brannstyret i Lillehammer Region brannvesen   20
    10
      04
11
  13
Fagutvalg for helse og omsorg   08
08
05
10
07
  21
13
18
11
08
29
 
Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur 12
16
16
06
10
08
    14
19
09
23
 
Formannskapet 17
07
21
21
25
09
19
30
20
  22
19
10
24
14
05
Klagenemd for eiendomsskattesaker               08
21
04
02
16
30
13
27
11
18
Klagenemnda 17
                24
14
 
Kommunestyret 26
08
23
23
30
27
  01
22
  31
28
26
30
14
Lillehammer kommunale boligstiftelse   10
23
  25
            09
 
Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS 25
06
20
                   
Lillehammer seniorråd 13
10
10
07
  16
    13
15
  10
01
Lønnsutvalget               28
       
Regionrådet   03
16
21
19
16
    01
27
  15
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09
06
06
03
08
06
    11
13
09
06
27
 
Skattetakstnemnda for eiendommer             31
11
14
28
25
02
09
23
07
20
04
15
Ungdomsrådet 24
  07
              14
28
 
Utvalg for plan og samfunnsutvikling 12
09
09
23
06
27
24
08
21
  23
14
28
12
25
09
30
 
Valgnemnd 26
  30
27
  01
22
  31
28
     
Valgstyre           01
  31
13
     
Vennskapsbyutvalget     27
30