Logo LINK Lillehammer

Møteplass for selvhjelp

1. august åpnet møteplassen LINK Lillehammer i Storgata 9. LINK skal være et regionalt møtested hvor du kan hjelpe deg selv fram til en bedre psykisk helse. Her utveksles mye kunnskap, og målet er at stedet også skal fungere som en koordinerende ressurs for selvorganisert selvhjelpsarbeid i Lillehammerregionen.

Prosjektleder Jorun Hagelund
LINK Lillehammer er et ettårig prosjekt som skal ledes av prosjektleder Jorun Hagelund. Det er et mål at møteplassen skal drive opplæring av hvordan en kan sette i gang og drive selvhjelpsgrupper, samt huse allerede eksisterende grupper om ønskelig.

Lillehammer kommune finaniserer ordningen som er kommet i stand etter et samarbeid mellom kommunen og Selvhjelp Norge, og tanken er at LINK Lillehammer skal bli et permanent tilbud.

Dette er den tredje LINK-møteplassen som etableres i Norge. Fra før finnes LINK Oslo og LINK Lyngen. 

Her kan du lese mer om LINK Lillehammer: