Musikk- og kulturskole - opptak

Generelt

Alternativt navn

Lillehammer kulturskole

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Gå til Lillehammer kulturskoles hjemmeside:http://www.lillehammer.kommune.no/lillehammer-kulturskole.186661.no.html for mer informasjon.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

aaa

Regelverk

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod


Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova
aaa

Kontakt oss

Avdeling:
Lillehammer kulturskole
Telefon:
61 05 05 05
Telefaks:
61 05 07 81
E-post
Postadresse:
Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:
Kirkegata 41 2609 LILLEHAMMER

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-08-12 13:58
Gyldig fra
2011-05-05
Gyldig til
2017-01-15