Korpsbarn

Musikk - til glede gjennom hele livet!

Byens skolekorps og Lillehammer kulturskole inviterer skolebarn og foreldre fra 3. klasse og oppover til informasjonskvelder og utdeling av instrumenter

Byens skolekorps og Lillehammer kulturskole inviterer skolebarn og foreldre fra 3. klasse og oppover til informasjonskvelder og utdeling av instrumenter.

•  Informasjon og demonstrasjon av alle instrumenter som kan velges.

•  Barna kan meldes inn i korpsene denne kvelden.

•  Barna kan velge instrument og få dette med seg hjem denne kvelden.

•  Barna som melder seg inn starter med opplæring på kulturskolen (uke 35) og felles aspirantkorps (uke 37)

•  Informasjon om hva vi gjør i gjennom korpsåret.

•  Informasjon til foreldrene .

                              Velkommen!

Hammartun skolekorps:
ons 21.08.2013 kl. 18.00 på Hammartun skole
http://www.hammartunskolekorps.com/

Søre Ål skolemusikk:
tors 22.08.2013 kl. 18.00 på Søre Ål skole
http://www.sasm.no/

Kringsjå skolemusikk:
ons 21.08.2013 kl. 18.00 på Smestad ungdomsskole
http://www.skolemusikken.no/

Fåberg skolemusikk:
man 26.08.2013 kl. 18.00 på Jorekstad