Musikkbarnehage og Karusell er to av tilbudene som går året gjennom i Lillehammer kulturskole. Gjennom en "åpen dag" ønsker vi å vise litt av det som foregår på disse tilbudene ellers. Selv om påmeldingsfristen til kulturskolen var 15.mai kan vi fortsatt ta imot søknader på disse tilbudene.

MUSIKKBARNEHAGEN

For barn i 4-5 års alderen (førskoletilbud) . Grupper på 8 – 12 elever. Sang, sangleker, musikkeventyr og rytmeleker er sentrale aktiviteter.
Mandager kl. 16:30 - 17:40
Lærer: Janeth Lill Bjørgås

I musikkbarnehageundervisningen tar vi utgangspunkt i barnas personlige forutsetninger og tilpasser lærerstoffet etter barnas utviklingsnivå.
Læring skjer gjennom aktiviteter av forskjellige slag som sang/sangleker, musikk og bevegelse, lytting og finger regler,spill og musikkeventyr.
Både finmotorikken og grovmotorikken blir styrket, og barna våger etterhvert å utfolde seg kroppslig.
Ukentlig timer på 70 min.
Mandager kl. 16.30 til 17.40.

 KARUSELL (Kulturgruppe)

Er for 5-6 åringer. Den tar utgangspunkt i musikkbarnehagen sine aktiviteter men med litt større utfordringer innen spill på.
Torsdag kl 16.30 til 17.40
Lærer: Janeth Lill Bjørgås

Vi bruker ulike instrumenter, xylofoner og orffinstrumenter, trommer, triangel m.m. I tillegg til musikkaktiviteter vi vil også ha aktiviteter som teatersport, rythmeøvelser, tegning/maling og musikkuttrykk, gehørleker m.m.

Alle aktiviteter skjer gjennom lek og morro!
 
Ukentlig timer på 70 min.
Torsdag kl 16.30 til 17.40

 Gå til SØKNADSSKJEMA