Stort sett er elgen en fredsommelig skapning, men dersom man kommer mellom en elgku og kalv kan den gå til angrep. Dersom man kommer brått på en elg er det beste å trekke seg langsomt unna og la den få være i fred. Men noen ganger blir elgen plagsomt nærgående, den trekker mot mennesker og oppholder seg over lengre tid i tettbebygd strøk. I slike tilfeller er det greit å varsle Viltnemda, slik at de kan gjøre en vurdering på om elgen bør skremmes bort eller eventuelt avlives.

Den siste tiden har det vært observert uvanlig mye elg i vårt distrikt. Tom Gundersen hos Viltnemda i Lillehammer sier det er litt unormalt at de trekker nedover mot tettbebygd strøk i slik grad som de nå gjør, med tanke på hvor lite snø det faktisk er. - "Det burde være lett nok for elgen å få tak i mat nå. Men det er nok en del vegetasjon langs veiene som virker fristende for elgen, det samme gjør saltet på vegene".

Gundersen sier videre at de store dyrene også lar seg påvirke av månefaser og temperatur: "Ved fullmåne er elgen veldig aktiv".

Telefonnummeret til Viltnemda i Lillehammer er 41 46 56 00.