Regional næringsplan 2015

Regional næringsenhet

Kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer og Øyer vedtok i september 2014 å etablere en regional næringsenhet. Samtidig vedtok man en ny regional næringsplan. Den regionale næringsenheten blir operativ i 2015, i første omgang med Gausdal og Lillehammer som deltakere. Øyer kommune håper å kunne slutte seg til samarbeidet fra 2016.

Se http://www.lillehammer.no for mer informasjon.