Næringsfond

Nyheter og kunngjøringer – Næringsfond ikon

hunderfossen

Næringsfond

Lillehammer kommuner forvalter et kommunalt næringsfond/kraftfond. Til fondet er det laget egne vedtekter. Disse er laget med utgangspunkt i forskriftene for kraftfond og er i samsvar med Norges internasjonale avtaler for slik støtte. Hovedfristene for å søke næringsfondet er 1.mars og 1.oktober.

2013-04-02
skihopper

Næringsutvikling

Næringsseksjonen i Lillehammer kommune er et servicekontor for etablerere og eksisterende næringsliv/bedrifter i Lillehammer.Vårt hovedmål er å bidra til å skape et sikkert og variert, lønnsomt og framtidsrettet næringsliv med trygge og varige arbeidsplasser, gjennom faglig veiledning, kontaktformidling til relevante ressursmiljøer og tilrettelegging for etablering og utviklingstiltak. Vi er ikke lenger unna enn en telefon!
2011-04-02
næringsareal300

Næringsarealer

I Lillehammer kommune har det gjennomgående vært god tilgang på ledige lokaliteter for kontorvirksomheter, service- og mindre verksted-/ produksjonsbedrifter, samt handelsbedrifter. De førstnevnte har til dels etablert seg i større næringsmiljøer som Fakkelgården, ”Bryggeriet”, Fabrikken AS. Handelsbedrifter i sentrum, Nordre Ål/Rosenlund og Strandtorget.
2011-06-22