hunderfossen

Næringsfond

Lillehammer kommuner forvalter et kommunalt næringsfond/kraftfond. Til fondet er det laget egne vedtekter. Disse er laget med utgangspunkt i forskriftene for kraftfond og er i samsvar med Norges internasjonale avtaler for slik støtte. Hovedfristene for å søke næringsfondet er 1.mars og 1.oktober.

Hva omfatter tjenesten?

De områder som prioriteres i kommunens planverk skal prioriteres når det skal gis støtte fra fondet, og tiltak som forventes å gi en god arbeidsplassvekst lokalt vil også prioriteres. Retningslinjene for fondet utdyper prioriteringen, og gir også annen nyttig informasjon om næringsfondet. Uansett anbefales det å ta kontakt med næringssjefen for en prat om ditt prosjekt før du søker.

Søknadsfrister

Hovedfristene for å søke fondet er 1.mars og 1.oktober. Det kan gjøres tildelinger også utenom disse fristene, men det må begrunnes særskilt. Om du ønsker å søke utenom disse fristene, oppfordres det til å forhåndsavklare dette.

Hvem får tjenesten?

  • Personer og bedrifter som vil etablere næringsvirksomhet i Lillehammer.
  • Etablerte næringsvirksomheter i Lillehammer.
  • Virksomheter som samarbeider om utviklingstiltak.
  • Andre utviklingsrettede initiativ innenfor prioriterte innsatsområder.

Hvordan få tjenesten?

Det må sendes inn egen søknad med fullverdige opplysninger om søker, formål, aktiviteter, alle kostnader og totalfinansiering.

Klage

Det er ikke klageadgang.

For mer informasjon kontakt:

Næringssjef i Lillehammer-regionen Eirik Haagensen. Telefon 917 69 937

Besøksadresse: Hub LHMR, Jernbanegata 13

Skjemaer

Det er ikke utarbeidet egne skjemaer, men i de tilfeller det søkes om tilskudd til etablering av ny virksomhet, kan Innovasjon Norges skjemaer knyttet til deres etablererstipendordning benyttes.