De resterende 30 prosentene skal brukes på kommunens arbeid med næringsutvikling. Haagensen er fortsatt kommunens kontaktpunkt for eksterne henvendelser i slike saker, men vil naturlig nok være engasjert i færre prosjekter.

En investering
Som en av hovedeierne av Ungdoms-OL er Lillehammer kommune godt fornøyd med at kompetansen til ansatte stilles til rådighet for dette internasjonale og omfattende arrangementet. Næringssjefen sjøl ser fram til å ta fatt; - Jeg skal fortsatt holde god kontakt med arbeidet som næringssjef, men når vi snakker om de 70 prosentene, så blir jo dette å gjøre noe ganske annet. Jeg får et dypdykk i arrangementsledelse, og det håper jeg at både Ungdoms-OL, kommunen og jeg personlig kan dra nytte av. Jeg gleder meg i hvert fall, avslutter Haagensen.