Foto: Kirsti Hovde

NHO- undersøkelse:

Lillehammer scorer høyt

Lillehammer kommune er plassert på en respektabel 47. plass  i NHOs kommune-NM. Landets 428 kommuner er i rapporten rangert etter villkår for blant annet næringsliv, arbeidsmarked og kommunal økonomi.

2015-08-06
Foto: Anne Kirsti Ryntveit

Rekordlavt antall konkurser

Statistisk Sentralbyrå publiserte i dag tall som viser antall konkurser. Tallene for Lillehammerregionen er rekordlave.
2015-04-22
Internett

Stor interesse for nettløsninger

Lillehammer kommune utlyste før jul et tilskudd til nettløsninger som supplement til fysisk butikk. Når søknadsfristen utløp 7.januar var det kommet inn 8 søknader.

2014-01-22
skritt

Tilskudd med søknadsfrist 7.januar

Nettløsninger som supplement

Netthandel, både fra andre steder i landet og fra utlandet, oppfattes som en stor trussel for de fysiske butikkene i Lillehammer. Samtidig er netthandelen umulig å stoppe, og det er derfor viktig at også de fysiske butikkene tilpasser seg handelstrendene best mulig. Som en forsøksprosjekt, lyser Lillehammer kommune ut to tilskudd på inntil 25 000 kroner til fysiske butikker som ønsker å bruke nettløsninger som supplement til sin ordinære virksomhet.

2013-12-04
Innlandet står sammen

Første møte IKT bedriftsnettverk

Det har tidligere vært arrangert flere forberedelsesmøter, men fredag 6.desember ble første møtet i IKT bedriftsnettverk Lillehammer avholdt. Nettverket er bygget opp rundt de mange IKT-bedriftene i regionen, men har også deltakere fra det offentlige. Lillehammer kommune er blant disse.

2013-12-09
Gasellebedrifter 2013

Brødrene Lunn AS årets gaselle

Lillehammer-bedriften Brødrene Lunn AS ble årets gaselle i Oppland i 2013. Dette var andre året på rad en Lillehammer-bedrift vant denne kåringen, etter at Aqua Pharma vant i fjor. Totalt er det 8 gasellebedrifter i Lillehammer i 2013.

2013-11-18
IN logo

Etablererkurs med oppstart 10.september

Innovasjon Norge arrangerer hvert halvår etablererkurs. For høsten 2013 begynner kursene med modul 4 10.september. Modul 4 handler om nøkkelressurser og nøkkelpartnere, og til tross for navnet er det ikke en forutsetning at du har gjennomført modul 1-3 på forhånd.

2013-09-05
Hilde Martinsen fra Regionalt Forskningsfond Innlandet

Oppsummering av informasjonsmøte 16.april

Informasjonsmøte om støtteordninger

16.april ble det arrangert et informasjonsmøte om økonomiske støtteordinger for næringslivet i Formannskapssalen i Lillehammer kommune. Møtet var åpent for alle interessert. I overkant av 20 personer deltok på møtet som i hovedsak tok for seg ordningene Skattefunn, IFU/OFU og "Jeg har en ide". Her vil du finne er kort oppsummering av den informasjonen som kom fram, og også link til presentasjonene fra Innovasjon Norge og Regionalt Forskningsfond Innlandet
2013-04-19
To nav som jobber sammen

Informasjonsmøte støtteordninger

16.april arrangeres et informasjonsmøte om de økonomiske støtteordningene Skattefunn, IFU/OFU og "Jeg har en idé". Ordningene kan være relevante for alle bedrifter som utvikler nye produkter, tjenester eller produksjonsprosesser? Møtet varer fra 08.30 til 11.30 i Kommunehuset Lillehammer og det er åpent for alle.
2013-04-07
hunderfossen

Næringsfond

Lillehammer kommuner forvalter et kommunalt næringsfond/kraftfond. Til fondet er det laget egne vedtekter. Disse er laget med utgangspunkt i forskriftene for kraftfond og er i samsvar med Norges internasjonale avtaler for slik støtte. Hovedfristene for å søke næringsfondet er 1.mars og 1.oktober.

2013-04-02