Nasjonale prøver

Nyheter og kunngjøringer – Nasjonale prøver ikon

Datoer for skriftlig eksamen og nasjonale prøver

For skoleåret 2012/2013 gjelder følgende datoer for nasjonale prøver og skriftlig eksamen.

2011-06-14