Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Naturskade

Nyheter og kunngjøringer – Naturskade ikon

Foto: Anders Breili

Prosjekt vassdrag

Lillehammer kommune har de siste årene vært rammet av flere episoder med flom i mindre vassdrag. For å motvirke og forebygge fremtidige flomskader har Lillehammer kommune igangsatt et prosjekt som skal avklare og koordinere tiltak i vassdragene.
2015-01-26
DSC_0518

Flomsikringstiltak i Bæla ved Bælafaret

Flere boligeiendommer i Bælafaret ble skadet i forbindelse med flom 8. juli 2014. Med bakgrunn i skadene som oppstod har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomført flomsikringstiltak for området langs Bæla nedstrøms Gudbrandsdalsvegen.
2015-02-02
©Rambøll Norge AS

Midlertidig omlegging av Røyslivegen

I forbindelse med flomsikringstiltak i Åretta ved Røyslimoen ønsker Lillehammer kommune å legge om Røslivegen midlertidig. Arbeidet med vegomlegging ble startet opp i mars 2015.
2015-02-13
Askjellrudbekken

Tiltaksplan for Askjellrudbekken

Områder langs Askjellrudbekken ble hardt rammet av flom i juli 2014. Lillehammer kommune har høsten 2014 gjennomført en registrering av skader og problempunkter langs vassdraget. Med bakgrunn i dette settes det i gang arbeid med en tiltaksplan for vassdraget.
2015-02-02