Naturskade

Naturskade

Alle privatpersoner, organisasjoner, selskap, veilag og tomtefestere kan søke erstatning ved naturskade. Fra 1. januar 2017 sendes søknaden elektronisk på nett, direkte til landbruksdirektoratet. De har ansvar for saksbehandling og fastsetting av erstatning, og skal sikre at de som rammes av naturulykker får informasjon om sine rettigheter.