I konkurranse med 10 andre høgskoler har Lillehammer og Gjøvik sammen blitt tildelt et helt nytt studium: Innovasjonsstudium for kommunesektoren. Studiet er rettet mot personer med nøkkelfunskjoner i kommunene, det vil si ansatte, ledere og folkevalgte. Målet med studiet er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter i hvordan man planlegger og gjennomfører et innovasjonsprosjekt.

Kommunal- og regionalministeren hadde med seg 1,5 millioner kroner til etableringen av studiet, som er planlagt å starte opp i januar 2014.

kake_350x233.jpg

- 1,5 millioner er kanskje ikke all verden, men det er en start, og jeg håper at dette er noe som får utvikle seg over tid, sa Liv Signe Navarsete. - Søknaden fra Lillehammer og Gjøvik var den klart beste, det er ingen tvil om at det her er et faglig høyt nivå, sa Navarsete, til stor glede og applaus fra de frammøte ved markeringen i aulaen på Høgskolen.

Studiet på Lillehammer og Gjøvik er det første i landet, men målet til departementet er at dette skal kunne etableres i flere byer etterhvert.

- Motorer i sitt område
Etter markeringen på Høgskolen dro Liv Signe Navarsete videre til Lysgårdsbakken, der hun møtte ordførerne fra Ringebu, Sør-Fron og Lillehammer. Her fortalte hun om et nytt program som Lillehammer sammen med to andre byer i Norge er valgt ut til å være med å utarbeide.

Utgangspunktet er disktrikts- og regionalmeldingen som Stortinget har vedtatt, der målet er å utvikle robuste bo- og arbeidsområder over hele landet. Her har små og mellomstore byer en viktig rolle, ifølge Navarsete. Det skal nå utarbeides et program for hvordan man best mulig kan få til det, og til dette arbeidet er Lillehammer valgt ut til å være med og bidra. Tanken er at småbyene skal styrkes, og at denne styrkingen også vil påvirke områdene rundt på en positiv måte. - En vinn-vinn situasjon, ifølge kommunal- og regionalministeren. For Lillehammerregionens del gjelder dette særlig området oppover mot Gudbrandsdalen.

Alle de tre ordføreren var positive til prosjektet. - Dette er en tenkning som passer veldig godt både for vår by og for vår region, sa ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen. - Målet vårt er flere folk og flere arbeidsplasser, det er et mål som gjelder for Lillehammer og for hele regionen. Vi samarbeider godt i dag, samtidig er det områder hvor vi kan bli flinkere.

Samarbeid over grensene_350x233.jpg

Første arbeidsmøte er i september, og så snart innholdet i programmet er ferdig utarbeidet vil det lyses ut over hele landet. Da kan Lillehammer og alle andre små byer søke om midler for å være med videre.