Illustrasjon

Høringsfrist 20. april 2017

Navnesak hyttefelt Nordseter

Navnekomiteen i Lillehammer kommune legger forslag til navn på ny veg i hyttefelt på Nordseter til høring. Forslag til vegnavn er Sandhellinga.Den nye vegen ligger i hyttefelt på Nordseter, i overgangen mellom Nordsetervegen og Sjusjøvegen.  

Høringsinnspill kan sendes til: Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer, eller på e-post til:

postmottak@lillehammer.kommune.no

Les mer om saken her

 

Kart