Nedre Jeistad bofellesskap

Nedre Jeistad bofellesskap

Bofellesskapet ligger nord for byen,  mellom Lillehammer helsehus og høgskolen.

Bofellesskapet er døgnbemannet, og det bor til sammen 5 personer med nedsatt funksjonsevne her. Det gis i tillegg tjenester til flere brukere som bor utenfor bofellesskapet. Pr. dd utgjør de ansatte16,46 årsverk, og består av miljøterapeuter og miljøarbeidere. Hvis en har behov for bolig, må en søke skriftlig til Tildelingskontoret i Lillehammer kommune.