Bofellesskapet er døgnbemannet, og det er plass til fem personer med nedsatt funksjonsevne. Det gis i tillegg tjenester til flere brukere som bor utenfor bofellesskapet. De ansatte utgjør 16,46 årsverk, og består av miljøterapeuter og miljøarbeidere. Ved ehov for bolig, må en søke skriftlig til Tildelingskontoret i Lillehammer kommune.