Det er noen krav knyttet til tilskuddet:

  • Den fysiske butikken må eksistere i utgangspunktet og ligge i Lillehammer kommune
  • Den fysiske butikken må være hovedvirksomhet, ikke den nettbaserte handelen
  • Det må synliggjøres at lokal verdiskaping ikke forringes ved innføringen av nettløsninger

Butikkene oppfordres til å være kreative til sin tilnærming, og det stilles ikke krav om at det skal foregå handel gjennom nettløsningen. Som eksempler på alternative løsninger kan nevnes å opprette løsninger for "vindusshopping" på nett og kreative måter å kommunisere med hyttefolk på elektronisk.

Du kan leser mer om krav til bedrift og søknad, samt kriterier for utvelgelse i dette dokumentet.

Søknadsfristen er 7.januar 2014. Ta kontakt med næringssjef Eirik Haagensen på telefon 917 69 937 eller epost eirik.haagensen@lillehammer.kommune.no for å avklare om ideen er innenfor hensikten med utlysningen og innholdet i søknaden.