skritt

Tilskudd med søknadsfrist 7.januar

Nettløsninger som supplement

Netthandel, både fra andre steder i landet og fra utlandet, oppfattes som en stor trussel for de fysiske butikkene i Lillehammer. Samtidig er netthandelen umulig å stoppe, og det er derfor viktig at også de fysiske butikkene tilpasser seg handelstrendene best mulig. Som en forsøksprosjekt, lyser Lillehammer kommune ut to tilskudd på inntil 25 000 kroner til fysiske butikker som ønsker å bruke nettløsninger som supplement til sin ordinære virksomhet.

Det er noen krav knyttet til tilskuddet:

  • Den fysiske butikken må eksistere i utgangspunktet og ligge i Lillehammer kommune
  • Den fysiske butikken må være hovedvirksomhet, ikke den nettbaserte handelen
  • Det må synliggjøres at lokal verdiskaping ikke forringes ved innføringen av nettløsninger

Butikkene oppfordres til å være kreative til sin tilnærming, og det stilles ikke krav om at det skal foregå handel gjennom nettløsningen. Som eksempler på alternative løsninger kan nevnes å opprette løsninger for "vindusshopping" på nett og kreative måter å kommunisere med hyttefolk på elektronisk.

Du kan leser mer om krav til bedrift og søknad, samt kriterier for utvelgelse i dette dokumentet.

Søknadsfristen er 7.januar 2014. Ta kontakt med næringssjef Eirik Haagensen på telefon 917 69 937 eller epost eirik.haagensen@lillehammer.kommune.no for å avklare om ideen er innenfor hensikten med utlysningen og innholdet i søknaden.