Illustrasjonsjonsbilde - statistikk

Nøkkeltallshefte 2016

I nøkkeltallshefte finner du statistikk og informasjon om nøkkeltall som påvirker Lillehammer kommune, og du kan se hvordan kommunen har utviklet seg over tid og sammenlignet med andre kommuner.

Fagenheten for økonomisk planlegging og analyse har utarbeidet et nøkkeltallshefte med statistikk og informasjon om Lillehammer kommune. Dataene omhandler både samfunssmessige, demografiske forhold og selve organisasjonen Lillehammer kommune. Dataene er hentet fra ulike kilder, men med hovedvekt på statistikk hentet fra SSB/Kostra.

Dokumentet finner du under boksen "Se også".