Lillehammer kommune, ved Bjørn Reikestam Jørgensen, er den kommunen i Oppland som har bemerket seg mest ved å ta viktige grep for å utvikle Ungdommens kulturmønstring i sin kommune. Jørgensens engasjement har blant annet ført til at den lokale mønstringen er blitt til en mer helhetlig opplevelse for ungdommene. I stedet for kun å ha en scenemønstring på 2-3 timer går den nå over to dager, med workshops den første dagen, sosiale aktiviteter på kvelden og en stor scenemønstring og kunstutstilling neste dag. Lillehammer er også en av Oppland sine prøvekommuner for det nasjonale prosjektet Unge Arrangører, hvor målet er at ungdom skal være involvert i både planlegging og gjennomføring på hele/deler av UKM både på lokal, fylkes- og nasjonalt nivå.

Kriterier:

  • Årets UKM-kommune skal ha utmerket seg i eget fylke gjennom en særlig satsing på UKM i 2013.
  • Kommunen skal kjennetegnes av kvalitet på UKM-mønstringen og et målbevisst arbeid for å forankre UKM, stimulere og synliggjøre ungdomskulturen.
  • Positive momenter er bruk av ungdom i planlegging, gjennomføring, markedsføring og dokumentasjon av mønstringen, nettbasert kommunikasjon, sjangerbredde, samt helhetstenkning kjennetegnet av et godt samarbeid med kulturskole, skole, DKS og lokale kulturaktører.

Følgende ni kommuner er nominert i 2013:

Eidskog (Hedmark), Lyngdal (Vest-Agder), Lillehammer (Oppland), Lier (Buskerud), Flora (Sogn og Fjordane) Sørfold(Nordland), Trondheim (Sør-Trøndelag), Asker (Akershus), Målselv (Troms).

To av disse kan etter kåringen på UKM-festivalen smykke seg med tittelen “Årets UKM-kommune 2013”, og mottar et diplom samt kroner 10.000,- fra UKM-Norge.