Det har i over 20 år vært et meget aktivt og fruktbart samarbeid mellom musikk- og kulturskolene i den nordiske vennskapsbykjeden Lillehammer, Hørsholm, Leksand og Oulainen.

Målet for denne virksomheten har vært :
·         Skape en musikalsk arena og opplevelse sammen som vi hver for oss ikke kan skape.
·         Skape innsikt i kultur og språk i Norden
·         Bidra til internasjonal forståelse, og spesielt styrke det nordiske samarbeidet.
 
Gjennom en rekke større og mindre samarbeidsprosjekter har samarbeidet bidratt til at mange hundre ungdommer i de fire vennskapsbyene har blitt brakt sammen i nordisk forbrødring.
 
Til samlingen på Lillehammer 8.-12. mai  kommer hver by med ferdige grupper som har et ferdig innøvd program. Programmet vil være fleksibelt slik at det kan deles opp i mindre deler, og slik at det kan brukes i ulike sammenhenger.
I tillegg vil det bli noe felles stoff som skal øves inn i løpet av samlingen. Vi vil holde offentlige opptredener, og vi vil opptre for hverandre.
 
Musikkleiren starter onsdag 8.mai om ettermiddagen, da alle gjester innkvarteres på Smestad ungdomsskole, som blir basen for musikkleiren.
 
Torsdag 9.mai blir det øvelser hele dagen på Smestad, og en liten intern konsert om kvelden.
 
Fredag 10.mai blir sightseeing på formiddagen med tur til hoppbakken og besøk i Håkons Hall. Etter lunch øvelser i Maihaugsalen, og kl. 18.00 store Vennskapsbykonsert i Maihaugsalen.
 
Lørdag 11.mai skal musikere og sangere fra Nordisk musikkleir delta på Barnas Verdensdag i Kulturhuset Banken. Det blir opptog kl. 11.30, og flere konserter fra 12.00 og utover til 15.00.
På kvelden blir det intern konsert på Smestad.
 
Antall deltakere på musikkleiren blir totalt nærmere 140, ( elever, lærere, foreldre. )
 
Leiren er gjort mulig gjennom betydelig økonomisk støtte fra Nordisk kulturfond, og også med bidrag fra Foreningen Norden.