En god del av studentene melder flytting til kommunen i 3.kvartal og fra kommunen 2.kvartal. Slik sett forventes en motsvarende effekt for 3.kvartal. Effekten av studentenes til- og fraflytting har gitt betydelige utslag i kvartalstallene siden 2009.

Tallene for 2. kvartal viser et gledelig fødselsoverskudd på 15, mens til- og fraflytning mellom Lillehammer og utlandet holder seg relativt stabilt.

Per 30.juni 2013 er det totalt 26 854 personer bosatt i Lillehammer kommune, noe som er 211 flere enn på tilsvarende tid i fjor.