Litteraturfestival header

Årets tema "Ansvar".

Norsk Litteraturfestival 2013

Debatter om ansvar preger vår aktuelle samtid og er et tema vi aldri blir ferdige med. Norsk Litteraturfestival vil invitere til refleksjon og kritikk rundt et tema som involverer etiske spørsmål og åpner for samfunnsdebatt på mange nivå. Det er også naturlig å ta for seg kunstens og kunstnernes rolle: Plikter kunsten å ha en etisk dimensjon, eller skal den og må den stå fritt?

Hvem tar ansvar for at enslige kommer seg inn på boligmarkedet, og for at eldre får godt nok stell på sjukehjemmet? Hva innebærer egentlig lederansvar og kan vi stole på at politikerne tar tilstrekkelig ansvar for at terrorhandlinger som 22. juli ikke skal kunne skje igjen? I 2013 går vi inn i et norsk valgår hvor politikerne våre vil bli konfrontert med hvorvidt de har tatt ansvaret de er pålagt.

Og hva med deg og meg? Er vi inne i en ansvarlig tidsalder med blikk for hverandre, eller har egoisme og sjølrealisering tatt over?

Ansvar er et tema mange forfattere berører i sine verker. Hvilket ansvar har kunsten for å peke på ubehagelige sider ved samfunnet? Har forfatterne et ansvar overfor sine lesere? Har de et ansvar for å skrive tilgjengelige bøker, og for ikke å såre virkelige mennesker de skriver om? Og må barnebøker ende godt? Har en barnebokforfatter et større etisk ansvar enn en voksenbokforfatter?

Hvem har ansvar for at vi som boklesere har tilgang på god og variert litteratur? Vil vi at myndighetene skal ta ansvar for å sikre bredden i litteraturen vår, eller vil vi overlate til markedet å styre litteratur-Norge etter tilbud og etterspørsel?