Det innstilles altså på at det bygges ny skole med tre parallellklasser på hvert trinn i Nordre Ål. Målet er at den skal være ferdigstilt 01.08.18.
Rådmannen innstiller også på at byggetrinn to settes i gang ved Jørstadmoen skole, slik at det blir plass til to parallellklasser på hvert trinn. Målet er at dette skal være ferdig 01.08.18.
I tillegg innstilles det på å sette i gang prosjektering av en ny seks-avdelingsbarnehage i Nordre Ål. Planen er at den skal være ferdig 01.08.19.

I sammenheng med planene om nye skole- og barnehagebygg foreslås det også at enkelte eksisterende skoler/barnehager legges ned:

  • Buvollen skole med virkning fra 01.08.16
  • Saksheim skole med virkning fra 01.08.16
  • Ekrom skole med virkning fra 01.08.18
  • Kringsjå skole med virkning fra 01.08.18
  • Buvvollen barnehage med virkning fra 01.08.16
  • Skårsetlia naturbarnehage med virkning fra 01.08.19

Ut på høring
Det går også fram av innstillinga at rådmannen anbefaler at det legges fram ny forskrift om skolekretsgrenser for Lillehammer kommune. Rådmannen mener ellers at dersom kommunestyret gjennom vedtak i denne saken ber om å få lagt fram en eller flere saker om nedleggelse av skoler og barnehager, så skal sakene ut på høring.

Forslagene om nedleggelse kommer altså som et resultat av bestillingen fra kommunestyret om å utrede kvaliteten i tjenestene, økonomiske hjensyn og hensyn av samfunnsmessig karakter når det gjelder framtidig barnehage- og skolestruktur.  

- Dette blir bra
Skolesjef Håvard Ulfsnes har stor forståelse for at elever og og foreldre ved skolene som nå foreslås nedlagt ikke nødvendigvis er så glade for det, men han er overbevist om at dette blir veldig bra. - Vi håper det nå blir en ny, flott skole i Nordre Ål for elever som gjennom lang tid blant annet har slitt med dårlig bygningsmasse.-Vi ønsker det aller beste for elevene, og en omlegging av strukturen vil skape god kvalitet i alle ledd, sier Ulfsnes. - Skolene som har vært gjenstand for diskusjon i mange år får nå forhåpentligvis også endelig en avklaring, avslutter han.

Barnehagesjef Marianne Slåen Bruket sier Lillehammer kommune skal ha gode, moderne og funksjonelle barnehagebygg som innbyr til trivsel, aktivitet, glede og læring. Pedagogisk innhold og fysisk utforming må gå hånd i hånd, understreker Bruket. Hun ønsker også å berolige både barn og foreldre samt ansatte med at de vil bli ivaretatt ved en eventuell nedleggelse. Alle barn som per 01.08.19 går i Skårsetlia barnehage, er garantert plass i den nye barnehagen som da eventuelt kommer i Nordre Ål. -Jeg har stor forståelse for at det reageres når barnehager foreslås nedlagt, men vårt oppdrag i denne saken har vært å se på den helhetlige barnehagestrukturen, understreker Bruket. - Ikke bare i dag, men også for å kunne imøtekomme fremtidige behov. Nå får vi forhåpentligvis en ny, flott barnehage som er nøye tilrettelagt.

_______________________________________

 

Her er dokumentene i saken. Se "Fremtidig barnehage- og skolestruktur" og trykk på plusstegnet, så får du tilgang til de ulike dokumentene.