Voksen strekke armer

Informasjon om oppstart i Lillehammer barnehage

Ny i barnehagen

Å begynne som ny i barnehagen er både spennede og utfordrende.  Vi er opptatt av å få til en god start for alle barn som begynner i Lillehammer barnehage.

Vi er klar over at dere overlater det kjæreste dere har i vår varetekt, og er ydmyke og glade for at dere viser oss den tilliten.

Overgangen fra å være det ene barnet hjemme som får mye oppmerksomhet, til å være en av flere barn i en guppe kan være stor. Men her ligger det mye viktig læring for barnet ditt. Det må lære å dele, å vente på tur og å ta hensyn til andre.

Vi ønsker derfor å bruke god tid på tilvenning for å gjøre overgangen så god som mulig. Det varierer veldig fra barn til barn hvor lang tid de trenger, så derfor lager vi avtaler med hver enkelt familie. Men all vår erfaring sier at å bruke god tid og å ikke ha for lange dager til å begynne med er en god investering. Jo mindre barnet er, desto viktigere er det å bruke god tid.

De fleste barn begynner i august hvert år. Våren før barnet skal begynne pleier vi å invitere til et informasjonsmøte for nye barn. Vi prøver også å få til en oppstartsamtale med hver enkelt av dere før oppstart for å bli bedre kjent med akkurat ditt barn og dere som foreldre. Vi anbefaler også at dere kommer på besøk før oppstart og den kan være et godt tips å ta dere noen turer på ettermiddag/kveld/helg, og være på uteområdet vårt slik at det er et kjent område for barnet.

Ved oppstart må foreldrene være med den første tiden. Da blir jo også dere kjent med hvordan en barnehagedag ser ut. Den aller første dagen er dere på besøk i noen timer, og det er lurt å gå hjem mens barnet har det bra slik at det er sisteintrykket fra barnehagen. Foreldre og personalet blir så enige om videre tilvenning og gradvis tar persoanlet mer og mer over ansvaret for barnet.

Når du skal forlate barnet ditt første gang i barnehagen er det viktig at du sier hadet og at barnet ser at du går. Det er ikke uvanlig at det kommer noen tårer, men stol på at vi gir trøst og nærhet når du er borte. Det er viktig at du signaliserer at du er trygg på at dette går bra, det smitter på barnet.Lurer du veldig på hvordan det går så ring gjerne og hør. Og når du kommer tilbake svarer vi ærlig på hvordan det har gått.

Det er også viktig at når du først har sagt du skal gå - så går du. Det er ikke lurt å venne barnet til at det kan forlenge avskjeden med gråt. Noen ganger kan det hende personalet må ta barnet gråtende fra armene dine, men som regel går gråten over.

Er det noe du lurer på, så ikke nøl med å spørre! Vi har et felles mål - vi vil alle det beste for akkurat ditt barn!