Kjelkekjøring barn

Lillehammerregionen undersøker flyttemotiver

Ny i regionen?

Dersom du er blant de omtrent 5 500 som har flyttet til Lillehammerregionen i løpet av årene 2011-2014, håper vi du tar deg tid å fylle ut en undersøkelse om dine flyttemotiver. Undersøkelsen tar 6-8 minutter å gjennomføre.

Blant de som gir sine innspill, trekker vi ut en vinner av en iPad mini og fem vinnere som får 2 billetter hver til Lillehammer kino.

Undersøkelsen er elektronisk, og du finner den på denne nettadressen:

https://response.questback.com/lillehammerkommune/tilflytter/

Hensikten med undersøkelsen er å få bedre faktakunnskap om hvorfor folk flytter til Lillehammerregionen, og også hvordan de samme personene opplever det å bo her. Kunnskapen skal brukes for å gjøre regionen enda mer attraktiv for tilflytning og for innbyggerne som bor her.

Om du har flyttet til Øyer, Gausdal eller Lillehammer i årene 2011-2014, er ditt bidrag viktig.

Har du spørsmål til undersøkelsen kan de rettes til eirik.haagensen@lillehammer.kommune.no