Ledelsen under rådmann Christian Fotland ser nå sånn ut:

Assisterende rådmann: Tord Buer Olsen
Konstituert kommunalsjef for oppvekst, kultur og utdanning: Terje Næss
Kommunalsjef for samhandling og folkehelse: Bjørn Lie
Kommunalsjef for økonomiske planlegging, budsjett og analyse: Anne Hvattum
Kommunalsjef for samfunnsutvikling, infrastruktur og planlegging: Lars Rudi