Illustrasjon

Ny ledelse operativ

Assisterende rådmann og fire av kommunalsjefene er operative i sine nye stillinger i Lillehammer kommune fra og med mandag 14. januar. Unntaket er kommunalsjef for personal og organisasjon, som er venta å være klar om kort tid.

 

Ledelsen under rådmann Christian Fotland ser nå sånn ut:

Assisterende rådmann: Tord Buer Olsen
Konstituert kommunalsjef for oppvekst, kultur og utdanning: Terje Næss
Kommunalsjef for samhandling og folkehelse: Bjørn Lie
Kommunalsjef for økonomiske planlegging, budsjett og analyse: Anne Hvattum
Kommunalsjef for samfunnsutvikling, infrastruktur og planlegging: Lars Rudi