Ny næringssjef på plass

1.august ble Eirik Haagensen ansatt i Lillehammer kommune som næringssjef og samfunnsutvikler. Sentralt i jobben blir å ha ansvaret for kommunens arbeid med næringsutvikling.

Alle henvendelser som har med næringsutvikling og næringsarealer å gjøre kan rettes til Eirik Haagensen, enten på mail eirik.haagensen@lillehammer.kommune.no eller telefon 917 69 937.