Bakgrunnen for stengingen av p-plasser er å synliggjøre at arealene som tilrettelegges for bil i sentrum kan brukes til mye annet. Samlet utgjør det store arealer som kunne f.eks. vært satt av som grøntområder, sykkelfelt mv.

 

DSC_0036.JPG

Park i Kirkegata

DSC_0039.JPG

Lesekrok i Wiesesgate