Møte i arbeidsgruppa for mobilitetsuka 2014

Ny park i sentrum

I forbindelse med mobilitetsuka er tre p-plasser i sentrum endret til lesekrok eller park. Som bildet viser egnet lesekroken seg godt som møtelokale da arbeidsgruppa for mobilitetsuka trakk ut av rådhuset for å planlegge den  bilfrie dagen onsdag 17. september.

 

 

 

Bakgrunnen for stengingen av p-plasser er å synliggjøre at arealene som tilrettelegges for bil i sentrum kan brukes til mye annet. Samlet utgjør det store arealer som kunne f.eks. vært satt av som grøntområder, sykkelfelt mv.

 

DSC_0036.JPG

Park i Kirkegata

DSC_0039.JPG

Lesekrok i Wiesesgate