Det var totalt ti søkere til stillingen, av disse en kvinne og ni menn.