Nereng er 43 år og kommer fra jobben som enhetsleder for Helse i Nordre Land kommune. Hun tiltrer i stillingen senest 1. juni. Nereng overtar jobben etter Randi Øverhaug Sagheim, som i dag er konstituert i stillingen.

Amdahl er også rekruttert fra Nordre Land, hvor han i dag  jobber som sektorsjef for Helse og omsorg. 40-åringen tiltrer 1. juni. han overtar etter Ragnhild Bakken som har vært konstituert i stillingen siden 1. desember i fjor.