Illustrasjon

Nye sektorsjefer

To nye sektorsjefer er ansatt i Lillehammer kommune. Laila Nereng har fått jobben som sektorsjef for Velferd, og Audun Amdahl er ansatt som sektorsjef for Helse og omsorg.

Nereng er 43 år og kommer fra jobben som enhetsleder for Helse i Nordre Land kommune. Hun tiltrer i stillingen senest 1. juni. Nereng overtar jobben etter Randi Øverhaug Sagheim, som i dag er konstituert i stillingen.

Amdahl er også rekruttert fra Nordre Land, hvor han i dag  jobber som sektorsjef for Helse og omsorg. 40-åringen tiltrer 1. juni. han overtar etter Ragnhild Bakken som har vært konstituert i stillingen siden 1. desember i fjor.