Menn trengs i barnehagen

Nasjonal konferanse på Lillehammer:

Barnehagekonferanse

Lillehammer kommune arrangerte den 27. og 28. oktober 2016 en nasjonal konferanse om barn på Lillehammer, i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland. Tittel på konferansen var " Finnes det noen som meg?"

Hovedtema:  Barns danning, identitet og selvfølelse, rekruttering av menn til barnehagene og gutter som lekeressurs.

 

2016-10-19
Smilende barnehagebarn

Har du barn i barnehage og SFO?

1. desember starter vi opp med nytt system for søknad og behandling av barnehage- og SFOplasser i Lillehammer kommune.

2013-12-02
Gutter som lekeressurs i barnehagen

Tøffe gutter jobber i barnehage

Menn som ansatte i barnehagen, ja takk!

2013-11-15
Gutter som lekeressurs i barnehagen

Lillehammer kommune inviterer til konferanse:

Tøffe gutter jobber i barnehage

Menn som ansatte i barnehagen, ja takk!

2013-09-11
Barns trivsel 261112

Barns trivsel

Mandag kveld var 140 barnehageansatte i Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu i Øyer for å få informasjon om et forskningsprosjekt om hvordan barn trives i barnehagen.
2012-11-29
joerstadmoen

Personalmøte for barnehagene

Torsdag 25.oktober var alle barnehagene i Lillehammer, kommunale og private, invitert til felles personalmøte.
2012-10-31
Barnehagens grunnmur

Barnehagens grunnmur

Planleggingsdag for barnehageansatte 12.oktober 2012
2012-10-10
Bokutstilling

Bokutstilling

Tirsdag 15. mai åpnet bokutstillingen "Barnet og boka" i Lillehammer bibliotek.

2012-05-16
Deltakerne

Språkdager i Helsinki

Barnehageområdet i Lillehammer kommune ble i 2010 tildelt midler fra EU-programmet NORDPLUS.
Mandag og tirsdag denne uken har det vært prosjektsamling i Finland. På denne samlingen deltar representanter fra barnehageforvaltningen/ skolekontoret, Nybu, Vingrom, Holmejordet, Hammermo barnehager, PPT, og Lillehammer bibliotek, totalt 11 personer fra Lillehammer.

2012-04-24
Fagcafé

Fagcafé

Alle ansatte i Skårsetlia, Ro, Suttestad og Steinrøysa barnehage deltok onsdag 15.februar på fagcafè i Steinrøysa barnehage.

 

2012-02-17