Skogdag Follebukjølen

Våt og vellykket skogdag på Follebukjølen

Tema for skogdagen var skogsbilveg. Nærmere 40 skogeiere og entreprenører møtte opp.......
2017-10-13
Tømmerbil

Skogdag på Follebukjølen

Gausdal skogeierlag inviterer skogeiere i Lillehammer-regionen til skogdag på Follebukjølen.
Tema: Skogbilveg

Torsdag 12.oktober kl.12.00 - 15.00
2017-10-02
fjelleng

Dyrking av grovfôr i fjellet

Landbrukskontoret har i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Innlandet gjennomført eit prosjekt med mål om å auke grovfôrproduksjonen i fjellet.
2017-07-18
009

Tilskudd til drenering, økte satser

I årets jordbruksoppgjør ble det bestemt å øke tilskuddssatsen for drenering til 2 000 kroner per dekar og 30 kroner per meter for enkeltgrøfter.
2017-07-13
Snøscooter

Løyver for kjøring med snøscooter

Det skal tildeles nye løyver for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Gausdal kommune for perioden 2017 – 2020.
2017-05-15
logo-mattilsynet-2

Fugleinfluensa truer fuglehelsa i Norge

Fugleinfluensa har vært på fremmarsj i Europa og truer fuglehelsa her hos oss i Norge også.
2017-04-04
massivtre

Orientering og befaring 16.mars kl. 15.30 - 17.00.

Befaring av bygg i massivtre

Invitasjon til orientering og befaring av det nye omsorgsboligbygget i Lillehammer 16. mars.
2017-02-24
Fjelllykkje

Fagkveld 23. november

Fagkvelden skal oppsummere prosjektet fôrdyrking i fjellet.
2016-11-09
Husdyrgjødsel

Oppsummering fra fagkveld

Miljøspørsmål i landbruket

Landbrukskontoret arrangerte 8. november fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. Målet med fagkvelden var å heve bevisstheten rundt miljø i jordbruket.
2016-11-09
Stripespreder[3]

Fagkveld 8. november 2016

Landbrukskontoret arrangerer en fagkveld for bønder om miljøspørsmål i jordbruket.
2016-10-25