Nytt vannbehandlingsanlegg underveis

Nytt vannbehandlingsanlegg

I 2017 er det planlagt ferdigstilt et nytt vannbehandlingsanlegg tilknyttet Korgen vannverk. Formålet er å redusere forekomsten av mangan i drikkevannet i henhold til drikkevannsforskriften.

Enkelte vannprøver ved Korgen vannverk har siden 2011 vist for høye verdier av mangan, og det nye anlegget vil redusere dette.

Hva er mangan?
Mangan er et grunnstoff som er nært beslektet med jern. Verken jern eller mangan har noen direkte helsemessige effekter, men kan gi misfarget vann.

Dispensasjon
Mattilsynet har siden 2011 jevnlig gitt Lillehammer kommune dispensasjon fra drikkevannsforskriftene når det gjelder forekomsten av mangan. De fornyet nylig dispensasjonen til å gjelde fram til 2017, da det nye anlegget etter planen skal stå ferdig.