Offentlig møte
Møte i Brannstyret i Lillehammer Region brannvesen, 20.02.2017 14:00 - 15:30
Sted Lillehammer brannstasjon
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
0001/17 - REGNSKAP 2016
0002/17 - ÅRSMELDING 2016
0003/17 - OPPFØLGING REGNSKAP 2016
0004/17 - NY BRANNSTASJON
0005/17 - UTSKIFTING AV BIL I FORBINDELSE MED FEIING OG TILSYN
0006/17 - UTSKIFTING AV BIL I BEREDSKAPSAVDELINGEN – BRUK AV FOND
0007/17 - HØYTRYKKSKOMPRESSOR/PUSTELUFT I LIFT – BRUK AV FOND
0008/17 - NY MANNSKAPSBIL PÅ LILLEHAMMER BRANNSTASJON I 2018
0009/17 - MØTEPLAN 2017