Offentlig møte
Møte i Formannskapet, 24.10.2017 10:00 - 15:00
Sted Formannskapssalen
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
0066/17 - KAPASITET PÅ INSTITUSJONSPLASSER OG HELDØGNS OMSORGSBOLIGER (HDO)
0071/17 - OMLEGGING AV RABATTSYSTEMET I IGANGSATTE BOMPENGEPROSJEKTER I OPPLAND - NY BEHANDLING