Offentlig møte
Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 06.06.2017 09:00 - 12:40
Sted Møterom Wiese (Formannskapssalen)
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
0013/17 - ORIENTERINGER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 06.06.17