Offentlig møte
Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 09.01.2017 09:00 - 12:00
Sted Kommunestyresal
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
0001/17 - ORIENTERINGER - RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE