Offentlig møte
Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 13.09.2017 10:00 - 15:00
Sted Kultursalen, Lillehammer helsehus
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
0015/17 - OMSTILLING OG VEIEN VIDERE I SEKTOR HELSE OG OMSORG