Offentlig møte
Møte i Skattetakstnemnda for eiendommer, 02.10.2017 13:00 - 15:30
Sted Møterom 41 - 4etg.
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
Ingen offentlige saker.