Offentlig møte
Møte i Skattetakstnemnda for eiendommer, 07.11.2017 08:00 - 12:00
Sted Møterom 42 - 4etg.
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
Ingen offentlige saker.