Offentlig møte
Møte i Skattetakstnemnda for eiendommer, 09.10.2017 08:00 - 12:00
Sted Møterom 42 - 4etg.
Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter)
Ingen offentlige saker.